عکس.فیلم.آهنگ.برنامه.مطالب روز دنیا.
 mother board

(01){beep}=none 80286 register test in progress.

(02)verify real – mode operation(beep)=1-1-1-3.cpu flags test.

(02){beep}=1-1-3 cmos write\read test in –progress or failure.

(03)disable non-maskable interrupt(nmi).{beep}=1-1-4 bios rom checksum in-progress or failure

(04)get the cpu type. Cpu register test . programmable interal timer test failure.

(05)dma initialization in-progress or failure.

             (06)initialize system hardware . dma page register write / read test in – progress or fail.

(08)initialize chipset registers with post values.   Ram refresh verification in progress or  failure.

(9)set post flay . st 64k ram test in – progress

(10)initialize power management. Initialize 8254 timers. St 64k ram chip or data line failure.bit0

(11) load alternate registers with post values.

(12)restore cpu control word duing warm boot. J ump to user path 0.

(13) st 64k ramchip or data line failure-bit3. Initialize pci bus mastering devices.

(14)initialize keyboard controller. Set 64k ram chip or data line failure-bit4

(15)st 64k ram chip or data line failure – bit5

(16) bios  rom  checksum . initialize  8259' reset coprocessor .

St 64k ram chip or data line failure-bit6

(17)initialize cache before memory auto size {beeo}=2-2-4 1st 64k ram chip or data line failure –bit7

(18) 8254 timer initialization. Test 8259 interrupt controllers registers.

(19)check memory{beep}=2.3.1 st 64k ram chip or data line failure –bit9.

(20) master dma register test in – progress or failure.

(21)slove dma register test in –progress or fail .

(22)master interrupt mask register test in – progress or fail.test

(23)slave interrupt mask register test in –progress or fail.

(24) set es segment to register to 4 gb .(beep)verify cmos / configure cmos.

(25) none interrupt vector loading in progress.

(26)enable a20 line . verify / load nvram oarameterrs.

(27) kebord controller test in – progress or failure.

(28)cmos power – fail and checks um checks in – progress. Auto – size dram Protected mode 1.

(29)coms configuration info validation in progeress. Initialize post memori manager.

(30)see error code "2c".unexpected shutdown.

Ne screen belivedoperable. {beep}=none screenbelived running w\video rom

(31)none monochromatic screen believed operable.

(32)test cpu bus – clock freguency. Deter – mine system board  memory siz .

(33)none 80 –column color screen believed operable. Initialize dispatch manager.

(34)timer tick interrupt test in progress or failure.relocate memory option.

(35){beep}=4-2-3 gate a20  failure.

(36)Warm  start  shut down . configure ems memoriy option

(37) {beep} =1-4-2-4 unexpected interrupt in protected mode. Reinitialize the motherboard chipset.

(38){beep} =4-3-1 ram test in progress or failure above address 0ffffh

(39)reinitialize the cache.(beep)=1-4-3-1

(40)set initial cpu speed.(beep)=2-1-1-1.

(42)initialize interrupt vectors.(beep)=2-1-1-3.

(44)initialize bios interrupts.(beep)=2-1-2-1.verify video con figuration.

(45) post device initialization.

(46)check rom copying notice.(beep)=2-1-2-3. Initialize video system.

(47)(initialize manager for pci  options  roms. (beep)=2-1-2-4.

(48) check video configuration against cmos.(beep)=2-1-3-1. Test for unexpected interrupts.

(49)initialize pci bus and derices.(beep)=2-1-3-2

(50) display cpu type and speed.(beep)2-2-1-1.(50)per-form lsl instruction test . {beep}=none custom chip set or custom platform.

(51)initialize eisa board..

(52)test keyboard.beep)=2-2-1-3.

(52)perform lar instruction test

(54)ste key click if enabled .(beep)=2-2-2-3.

(54)perform verr instruction test.

unexpected exception.

(56)enable keyboard.(beep)=2-2-2-3 unexpected exception.

(58)test for unexpected interrupts.(beep)=2-3-3-.

(58)perform a20 gate test.

(59)initialize post display service.

(60)test expanded memory.

(62)test extended memoriy address lines .

64) jump to user patch 1.(bep)=2-3-2-1.shadow memory test.)

(67)  initialize multi processor apic.

(68)enable external and cpu caches.(beep)=2-3-3-1.ex tended address test

(69)setup system management mode(smm) area.

(70)display error messages.(beep)=2-4-1-1. System time test.

(72)check for configuration errors .(beep)=2-4-1-3.(72)real  time clock test.

(74)test real-time clock.(beep)=2-4-2-1.test for stuck keys.

(76)check for keyboard erors.(beep)=2-4-3.initialize hardware interrupt vectors

(78)detect and test coprocessor.

(81)late post device initialization.

(82)detect and ins tall external rs232 ports. (beep)=3-1-1-3. Test floppy drives.

(83)configure non-mcd ide controllers.

(84)detect and install external parallels ports. (beep)=3-1-2-1. Fixed disk test.

(85)initialize pc-compatible pnp  isa devices.

(86)re-initialize onboard i/o ports.(beep)=3-1-2-3(86)per form external rom scan.

(87)configure motherboard configuration devices(option-al)

(88)initize bios data area.(beep)=3-1-3-1.test key-lock\keyboard type.

(89)enable non-maskable interrupts(mmis)

(90)initialize hard-disk controller.(beep)=3-2-1-1

(91)initialize local-bus hard-disk controller(beep)=3-2-1-2

(92)jump to user patch 2.(beep)=3-2-1-3

(93)build mptable for multi processor boards

(94)disable a20 address line.(beep)=3-2-2-1

(95)install cd rom for boot.

(96)clear huge es segment register.(beep)=3-2-2-3.

(97)fix-up multi processor table.

(98) search for option roms. On  long  ; two  short  beeps  on  checksum

 

 

|+| نوشته شده توسط ehsan در جمعه ۱۳۸۹/۱۰/۱۷  |
 عکسی از مدیر وبلاگ
|+| نوشته شده توسط ehsan در سه شنبه ۱۳۸۹/۰۵/۲۶  |
 ْْْْ خشم
 خشم را با مهرباني، بدي را با خوبي، آزار را با بخشش، دروغ را با راستي فرو بنشانيم.

|+| نوشته شده توسط ehsan در سه شنبه ۱۳۸۸/۱۰/۲۹  |
 تناسب اندام
روان‌درماني راهي براي درمان دختران چاق

روان درمانی در دختران چاق

اين برنامه‌هاي حتي مانع از چاق‌تر شدن دختراني مي‌شود که اضافه وزن دارند. به گزارش هلث‌دي‌نيوز، تحقيقات دانشمندان مرکز روان‌پزشکي آمريکا با تمرکز روي بهبود روابط بين فردي از طريق اصلاح رفتارهاي اجتماعي دريافتند که روان‌درماني همچنين تاثير به سزايي در کاهش وزن دارد. با استفاده از روان‌درماني مي‌توان ميزان خوردن را در نوجوان کنترل کرد. اين بر اساس اين موضوع است که روي آوردن به خوردن در پاسخ به عملکردهاي اجتماعي ضعيف و به دنبال افکار منفي و خلق بد ايجاد مي‌شود. اين محققان با بررسي 38 دختر و پيگيري آنها به مدت 12 ماه، آنها را در کلاس‌هاي روان‌درماني شرکت دادند تا شاخص توده بدني آنها کاهش پيدا کند. در انتهاي اين برنامه‌ها محققان دريافتند انجام روان‌درماني نه تنها به از دست دادن وزن اضافي بدن منجر مي‌شود بلکه به اصلاح و بهبود رفتارهاي مضري که به بيماري‌هاي جسمي و رواني منجر مي‌شود کمک شاياني مي‌کند.

|+| نوشته شده توسط ehsan در سه شنبه ۱۳۸۸/۱۰/۲۹  |
 بمب اتم
از بمب اتم بیشتر بدانیم

هانری بکرل نخستین کسی بود که متوجه پرتودهی عجیب سنگ معدن اورانیم گردید پس از ان در سال 1909 میلادی ارنست رادرفورد هسته اتم را کشف کرد.

 وی همچنین نشان دادکه پرتوهای رادیواکتیو در میدان مغناطیسی به سه دسته تقیسیم می شود( پرتوهای الفا و بتا وگاما) بعدها دانشمندان دریافتند که منشاء این پرتوها درون هسته اتم اورانیم می باشددر سال 1938 با انجام ازمایشاتی توسط دو دانشمند المانی بنامهای اتوهان و فریتس شتراسمن فیزیک هسته ای پای به مرحله تازه ای نهاد این فیزیکدانان با بمباران هسته اتم اورانیم بوسیله نوترونها به عناصر رادیواکتیوی دست یافتند که جرم اتمی کوچکتری نسبت به اورانیم داشت و در اینجا بود که نا قوس شوم اختراع بمب اتمی به صدا در امد.

 زیرا هر فروپاشی هسته اورانیم میتوانست تا 200 مگاولت انرژی ازاد کند وبدیهی بود اگر هسته های بیشتری فرو پاشیده می شد انرژی فراوانی حاصل می گردید.

بعدها فیزیکدانان دیگری نیز در این محدوده به تحقیق می پرداختند یکی از انان انریکو فرمی بود( 1954 - 1901) که بخاطر تحقیقاتش در سال 1938 موفق به دریافت جایزه نوبل گردید.در سال 1939 یعنی قبل از شروع جنگ جهانی دوم در بین فیزیکدانان این بیم وجود داشت که المانیهابه کمک فیزیکدانان نابغه ای مانند هایزنبرگ ودستیارانش بتوانند با استفاده از دانش شکافت هسته ای بمب اتمی بسازندبه همین دلیل از البرت انیشتین خواستند که نامه ای به فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت امریکا بنویسد در ان نامه تاریخی از امکان ساخت بمبی صحبت شد که هر گز هایزنبرگ ان را نساخت.

چنین شدکه دولتمردان امریکا برای پیشدستی برالمان پروژه مانهتن را براه انداختندو از انریکو فرمی دعوت به عمل اوردند تا مقدمات ساخت بمب اتمی را فراهم سازد سه سال بعددر دوم دسامبر 1942 در ساعت 3 بعد از ظهر نخستین راکتور اتمی دنیا در دانشگاه شیکاگو امریکا ساخته شد.سپس در 16 ژوئیه 1945 نخستین ازمایش بمب اتمی در صحرای الامو گرودو نیو مکزیکو انجام شد.سه هفته بعد هیروشیما درساعت 8:15 صبح در تاریخ 6 اگوست 1945 بوسیله بمب اورانیمی بمباران گردیید و ناکازاکی در 9 اگوست سال 1945 بمباران شدند که طی ان صدها هزار نفر فورا جان باختند.

بمبهای هسته ای چگونه ساخته می شوند؟


بمبهای هسته ای به دو شکل ساخته می شوند. بمبهای شکافتی (اتمی) و بمبهای همجوشی (هیدروژنی). در حالیکه جزئیات این بمبها محرمانه است ولی نکات اساسی آنها قابل دسترس است. سوخت در یک بمب شکافتی مشتمل بر اورانیوم 235 و پلوتونیم 239 ی تقریبا خالص است که هر دو هسته های شکافت پذیری دارند. یک تکه ی کوچک از چنین ماده ای نمی تواند منفجر شود زیرا تعداد بسیار زیادی از نوترونها فرار می کنند.

ولی در یک جرم به قدر کافی بزرگ (بحرانی) واکنش زنجیره ای صورت می گیرد. یک نوترون اولیه ی اتفاقی باعث شروع شکافت خواهد شد... یک بمب نوعی تقریبا 10 به توان 24نوترون در کمتر از  10به توان 7-  ثانیه آزاد می کند که باعث گرمای بسیار شدید می شود. همجوشی فرق دارد. همجوشی وقتی رخ می دهد که دو هسته ی سبک را آنقدر به هم نزدیک کنیم که در حوزه ی عمل جاذبه ی متقابل نیروی هسته ای قوی قرار گیرند.

 از آن به بعد به شدت هم را جذب می کنند و اتمی سنگین تر تولید می کنند و مقداری انرژی آزاد می کنند. همجوشی را می توان در محیط پلاسمایی بوجود آورد و اخیرا با لیزر هم این کار را می کنند. در این همجوشی قرصهای کوچکی از دوتریم و ترتیم (عناصری سبک که همخانواده ی هیدروژنند) را بوسیله فوجهای لیزری پرقدرت گرم می کنند.

 اگر توان لیزرها کم باشد انفجارهای کوچکی در این قرصهای کوچک رخ می دهد. اما اگر قدرت بالا باشد و در زمان کوتاه اثر کنند همجوشی رخ می دهد. توان این نوع لیزرها بیش از توان نیروی برق آمریکاست. پس تهیه اش بسیار سخت است .

اختراع بمب اتم
 
در طول جنگ جهانى دوم شاهد نوآورى تسلیحاتى از جانب دولتهاى درگیر در جنگ مى‏باشیم، سه دولت عمده‏اى که داراى مراکز تحقیقات استراتژیک و لابراتورهاى معظم تحقیقاتى بودند، عبارتند بودند از ژاپن، آلمان، آمریکا. ژاپن به دنبال توسعه سلاح‏هاى شیمیایى بود که در این زمینه موفقیت چندانی به دست نمى‏آورد.

آلمان‏ها داراى مرکز تحقیقاتى «پینامون» بودند که موفق به اختراع سلاحى نو در تابستان 1940 مى‏شوند، این سلاح موشک بود که در طول جنگ آلمان‏ها علیه انگلستان از خاک فرانسه ی اشغال شده به کار مى‏بردند. اولین موشکها در تابستان 1940 بود که با پشت سر گذاشتن کانال مانش به خاک انگلستان اصابت مى‏کرد. تا مدت‏ها انلگیسیها اختراع چنین سلاحى را باور نمى‏کردند.

مخترع موشک «فون براون» آلمانى بود و اولین موشک‏ها VI و VII نام داشتند. اما در رابطه با تحقیقات مربوط به شکافتن هسته اتم، على رغم تبلیغات متفقین که به بزرگ نمایى خطر اتمى آلمان مى‏پرداختند، نازى‏ها در این خصوص موفقیتى به دست نیاورده و پس از شکست آلمان مشخص مى‏شود که آنها در مرحله ابتدایى ساخت بمب اتم قرار داشتند.


مرکز سوم، آمریکا بود. آمریکا با استفاده از امتیاز منحصر به فرد دور بودن از صحنه جنگ و مصونیت از بمباران و ویرانى، در سال 1943 پروژه مانهتن را در صحراى لوس آلاموس (Los Alamos) در ایالت نیومکزیکو، شکل می دهد.

 ریاست این پروژه اتمى، با پروفسور «اوپن هایمر» بود و دانشمندان غیر اروپایى مانند «فرمى» و ... در این پروژه نقش داشتند.

ریاست این پروژه با یک ژنرال سه ستاره، به نام «گروز» بود که به طور مرتب، واشنگتن را از پیشرفت کار مطلع مى‏ساخت. یکی از ویژگی های پروژه مانهتن، هزینه بسیار بالای آن بود (25 میلیارد دلار) که در زمان جنگ هیچ دولتى چنین بودجه‏اى را نداشت. سرانجام در حالى که در 8 مى 1945 آلمان تسلیم مى‏شود و جنگ اروپا به پایان مى‏رسد، فاتحین کنفرانس پوتست دام را به منظور تعیین سرنوشت آلمان تشکیل مى‏دهند، پوتست دام یک منطقه ییلاقى در نزدیک برلین بود که با توجه به اینکه برلین آنقدر ویران شده بود، حتی ساختمان درخوری در این شهر نبود که در آن اجلاس برگزار شود. در بین کنفرانس، هرى ترومن، رئیس جمهور آمریکا، تلگراف رمزى، تحت عنوان «نوزاد متولد شد»، دال بر به ثمر رسیدن پروژه مانهتن دریافت مى‏کند.

این پروژه موفق به ساخت اولین بمبى مى‏شود که در 16 ژوئیه 1945 مورد تست قرار مى‏گیرد. اوپن هایمر و دیگران، در بونکرى تجمع کرده بودند و آزمایش را مورد بررسى قرار مى‏دهند که ظاهرا همانجا اوپن هایمر پشیمان مى‏شود. در اواخر جولاى، رئیس جمهور آمریکا، دستور به کار بردن این سلاح جدید را علیه ژاپن براى تاریخ بعد از 2 اوت صادر مى‏کند؛ 5 شهر ژاپن به ترتیب اولویت براى واشنگتن در لیست قرار مى‏گیرند: توکیو، کیوتو، هیروشیما، ناگویا، ناکازاکى.
|+| نوشته شده توسط ehsan در سه شنبه ۱۳۸۸/۱۰/۲۹  |
 تغذیه سالم

.تغذیه سالم

اصول اول:

غذاي مصرف شده در بدن به گلوکز تبديل مي گردد و آن گاه به عنوان سوخت براي توليد انرژي ذخيره مي شود. محدوده ي تغييرات سطح گلوکز خون بسيار باريک است. حفظ سطح گلوکز در اين محدوده بر عهده ي هورمون هايي است که در صورت گذشتن سطح گلوکز از حد معين ، آن را به انبارهاي گلوکز هدايت مي کند تا در صورت کاهش سطح گلوکز آن را از مخازن رها سازد و به مصرف برساند.
گلوکز به شکل ماده اي به نام گليکوژن در کبد و عضلات ذخيره مي شود و در صورتي که ذخاير گليکوژن پر باشد، گلوکز خون افزايش مي يابد. در اين حال هورموني به نام انسولين رها شده و گلوکز اضافي را به صورت چربي ، ذخيره مي کند. در واقع انسولين منجر به اضافه شدن چربي بدن مي گردد و در نتيجه جلوي شکسته شدن چربي گرفته مي شود و با افزايش چربي، بدن چاق مي شود. البته انسولين هورمون ضروري براي استفاده بدن از گلوکز است.
از مطالب ياد شده مي توان نتيجه گرفت که درصورت مصرف غذاهايي که سطح گلوکز خون را در مدت زمان کوتاه ، بسيار بالا مي برند، يا غذاهايي که باعث رها شدن گلوکز از ذخاير آن مي شوند، روند پر شدن ذخاير گلوکز تسريع مي شود. از آن جا که نقش انسولين انبار سازي گلوکز و تسهيل روند تبديل آن به چربي است، براي جلوگيري از تجمع چربي در بدن بايد ميزان توليد انسولين محدود گردد. راه چاره در مصرف غذاهايي است که مسير پيچيده تري در تبديل شدن به گلوکز دارند و جلوي ترشح بيش از حد انسولين را مي گيرند. البته بايدتوجه داشت که دريافت غذا به گونه اي باشدکه باعث کاهش بيش از حد سطح انسولين نگردد.
موضوع ديگر حايز اهميت؛ ميزان سرعت تبديل غذاها به گلوکز در بدن است. گروه غذاهايي که به سرعت به گلوکز تبديل مي شود، منجر به افزايش توليد انسولين مي گردد، و غذاهايي که به آهستگي به گلوکز تبديل مي شود افزايش ناگهاني سطح گلوکز را به دنبال ندارد.
عوامل تأثير گذار بر افزايش سطح گلوکز و ميزان ترشح انسولين و در نتيجه افزايش ذخاير چربي عبارت است از: قند و شکر، کربوهيدرات ساده، استرس، سيگار و قهوه.
مواد غذايي حافظ سطح گلوکز در محدوده ي مناسب و پايين نگه دارنده ي ميزان توليد انسولين؛ پروتئين ها و کربوهيدرات هاي پيچيده هستند.
شکستن پروتئين و تبديل آن به گلوکز بسيار دشوار است، به آن دليل که مدت زمان لازم براي شکستن پروتئين به گلوکز طولاني تر از ساير مواد مي باشد که اين امر موجب يک نواخت ماندن سطح گلوکز در بدن مي گردد.
کربوهيدرات پيچيده نيز به دليل سرشار بودن از فيبر ديرتر شکسته مي شود.

نتيجه ي سخن:

در صورت دريافت ترکيبي از مواد غذايي حاوي پروتئين و کربوهيدرات پيچيده به نسبت هاي مناسب، بدن غذاي دريافتي را به آهستگي به گلوکز تبديل مي کند و مانع از افزايش ناگهاني گلوکز خون مي شود. يک نواخت شدن ميزان گلوکز خون مانع از افزايش ناگهاني انسولين مي گردد و در پي آن ذخيره سازي مواد غذايي به صورت چربي، کاهش مي يابد.
اين نوشتار را با معرفي غذاهاي حاوي پروتئين و گليکوژن پيچيده و نيز بررسي سرعت تبديل غذاهاي مختلف به گلوکز پي خواهيم گرفت.
منبع: نشريه جامعه الزهرا (عليهاالسلام)
|+| نوشته شده توسط ehsan در پنجشنبه ۱۳۸۸/۱۰/۰۳  |
 برنامه غذایی هفتگی

ايــام هـفــته

غـذا

شنبـه

28/9/88

چلـو خورشت سبزي

ماست + سالادفصل يا دوغ

يكشنبـه

29/9/88

زرشک پلـو با مرغ/ سوپ جـو

ماست + سالادشيرازي يا دوغ

دوشنبـه

30/9/88

چلـو خورشت قيمـه بادمجـان

جايگزين:‌خوراك همبرگر/ سيب زميني ماست + سالادفصل يا دوغ

سه‌شنبـه

1/10/88

چلوكباب كوبيده مرغ/ گوجه كبابي/ كره/ ليموترش

ماست + سالادشيرازي يا دوغسرخ شده/ گوجه/ خيارشور

چهارشنبـه

2/10/88

شويدپلو باماهي  قزل آلا/ ليموترش/ خرما

ترشي+ سالادشيرازي يادوغ

این برنامه برای افراد ۵ تا ۵۰ سال کار آمد است و برای افراد با سن بالاتر از ۵۰ سال توصیه نمیشود
|+| نوشته شده توسط ehsan در پنجشنبه ۱۳۸۸/۱۰/۰۳  |
 آنفلوانزای خوکی
آنفلوانزای خوکی چيست؟
آنفلوانزای خوکی بيماري تنفسي خوكها است كه از ويروس آنفلوانزا نوع "A" نشات مي گيرد. همه گيري هاي انفلوانزاي خوكي به طور مرتب گزارش مي شود. به صورت عادي اين ويروس به انسان ها اسيبي نميرساند اما گاهي اوقات ميتواند انسانها را نيز الوده كند. اغلب اوقات موارد انساني آنفلوانزاي خوكي نزد افرادي به وقوع مي پيوندد كه در فاصله نه چندان دوري در نزديكي خوك ها بسر مي برند اما امكان دارد ويروس از انسان به انسان ديگري منتقل شود. نوع جديد آنفلوانزا كه در مكزيك و امريكا كشف شد تركيبي از ويروس هاي آنفلوانزای خوكي، انساني و حاد پرندگان است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه ايا نوع جديد ويروس آنفلوانزای خوكي واگير است يا خير افزود مركز كنترل و پيشگيري بيماري ها در امريكا به اين نتيجه رسيده است كه اين نوع جديد واگير از انساني به انسان ديگر منتقل مي شود اما تاكنون مشخص نشده است كه ايا اين نوع ويروس به آساني در ميان انسان ها شايع ميشود يا خير.
علائم آنفلوانزای خوكي در ميان انسان ها به آنفلوانزاي انساني يعني تب، سرفه، گلودرد، سردرد ، احساس سرما و خستگي شباهت دارد. برخي از افراد نيز پس از مبتلا شدن به اين بيماري دچار اسهال و استفراغ مي شوند.
انتشار آنفلوانزای خوكي از دو راه صورت ميگيرد يكي تماس با خوك هاي بيمار و ديگري محيط الوده و تماس با افرادي كه به انفلوانزاي خوكي دچار شدهاند.
درباره داروهاي موجود عليه انفلوانزاي خوكي، مقامات ذيصلاح در برخي از كشورها استفاده از داروهاي تاميفلو و رلنزاTamiflu Relenza را در چارچوب درمان و پيشگيري از اين بيماري تجويز مي كنند. اين داروي ضد ويروس مي تواند از گسترش ويروس آنفلوانزا نزد بيماران و از پيچيدگي هاي بدتر بيماري جلوگيري كند.
*******

علایم و نشانه های آنفلوانزای خوكی چیست؟

نشانههاى قابلانتظار آنفلوانزای خوكی در انسان ها مانند نشانههاى آنفلوانزاى فصلى انسان است. حمله ناگهانى تب، بی حالی، در خود فرورفتن، بى اشتهایى و سرفه كردن . همچنین تعدادی از افراد آلوده با آنفلوانزای خوكی دچار سردرد، سرماخوردگی، گلودرد، کوفتگی و درد مفصل، عطسه، ناراحتی تنفسی، سرخ شدن یا التهاب و آبریزش از بینی می گردند . در مواردی نیز تهوع، و استفراغ و اسهال نیز گزارش شده است .
*******
راههای انتقال و شیوع آنفلوانزای خوكي چيست؟

آنفلوانزای خوکی از دهان و بینی منتقل می شود و یک بیماری مجاری تنفسی است با این وجود دانشمندان هنوز نمی دانند که گونه تازه H1N1 که در مکزیک پیدا شد، چگونه به انسان انتقال یافت.
ویروسهاى آنفلوانزای خوکی می تواند به طور مستقیم از خوكها به انسانها سرایت کند . آلودگى انسان با ویروسهاى آنفلوانزای خوكها در هنگامی که انسانها در کنار خوکها قرار می گیرند اتفاق می افتد از قبیل کار در انبارهاى خوكها و در کشتارگاه دام ها و یا مراکز نگهداری و پرورش خوک ها .
همچنین انتقال انسان به انسان آنفلوانزای خوك مى تواند اتفاق بیفتد . این به همان طریق آنفلوانزای فصلى انسان ها اتفاق می افتد و انتقال انسان به انسان اساساً رو در رو و به وسیله سرفه كردن یا عطسه انسانها ی آلوده با ویروس آنفلوانزا اتفاق می افتد .
مردم با دست زدن به چیزهایی که با ویروسهاى آنفلوانزای خوکی آلوده است و سپس دست زدن به دهانشان ممكن است آلوده بشوند .
محققان هنوز اطلاعات کاملی را از نحوه انتقال ویروس آنفلوانزای خوکی به دست نیاورده اند. سازمان بهداشت جهانی به تازگی برآورد خود مبنی بر سهولت انتقال این ویروس میان انسان ها منتشر کرده است. اگر با کسی در تماس هستید که سرماخوردگی دارد، با او دست ندهید و روبوسی نکنید. ویروس آنفلوانزا در اماکن عمومی وجود دارد و تماس با سطوحی مانند دستگیره اتوبوس و صفحه کلید کامپیوتر به راحتی شما را آلوده می کند. اگر دستان خود را به دستگیره در یا اتوبوس زده اید، آن را به دهان و بینی خود نزنید.
دانشمندان هنوز نمیدانند كه ویروس این بیماری در صورت تماس زیاد و طولانی مدت از بیمار به افراد سالم انتقال مییابد یا اینكه حتی كوچكترین تماس میتواند باعث انتقال ویروس شود. ویروسهای آنفلوانزا میتوانند تا چندین ساعت روی سطوح باقی بمانند و از دست و صورت بیماران منتقل شوند. طریقه شیوع این بیماری به هر صورت که باشد نتیجه این است که در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا را در بر گرفته و انتظار می رود تمامی کشورها را در بر بگیرد.
فراگیری گسترده این ویروس در سطح جهانی نیز از خطرهای دیگری است كه در مورد آن هشدار داده شده و سازمان بهداشت جهانی وارد شدن آن به مرحله شش یا شیوع جهانی را تایید کرده است.
ویروس یادشده می تواند از راه مسافران به دیگر كشورها نیز منتقل شود. مارگارت چان، رئیس سازمان بهداشت جهانی گفته بود که مشاهده بیماری خود می تواند خطر بالقوه ای برای انتشار جهانی آن باشد. این احتمال قوی است كه بسیاری از مردم در برابر نوع جدید ویروس ایمن نباشند.
بر اساس اعلام مركز پیشگیری از بیماری های واگیر ایالات متحده، آنفلوانزای خوكی از راه مواد غذایی منتقل نمی شود.
*******
راههای تشخیص آنفلوانزای خوكي چيست؟

براى تشخیص دادن آنفلوانزای خوکی یك آلودگى ، عموماً نمونه تنفسى احتیاج است نمونه ها در ۴ تا ۵ روز اول بیمارى باید جمع گردد (یك شخص وقتى آلوده است ویروس را به احتمال زیاد به اطراف پراکنده می کند ). با این وجود، تعدای از اشخاص آلوده ، مخصوصاً بچهها، ویروس را براى ۱۰ روز و یا بیشتر ممكن است انتقال دهند .
*******


راههای درمان آنفلوانزای خوكي چيست؟

واكسنهای مختلفی در دسترس است كه خوكها را در مقابل آنفلوانزای خوکی ایمن می کند .اما در حال حاضر هیچ واكسنی كه بتواند برای انسانها در مقابل آنفلوانزای خوکی ایمنی ایجاد کند در دسترس نیست .
واكسن آنفلوانزای فصلى ممکن است بر ضد H۳N۲ خوکی كمك کننده باشد ولی مطمئنا به ایمنی و پیشگیری از آنفلوانزای خوکی نوع H۱N۱ کمک نخواهد کرد .
چهار دارو ضد ویروس متفاوت وجود دارد كه براى استفاده در ایالات متحده براى معالجه آنفلوانزا پروانهدار هستند: آمانتادین، amantadine, rimantadine, oseltamivir and zanamivir . تا زمانیکه ویروس ها به این چهار دارو حساس بوده اند می شد از هر چهار دارو استفاده کرد ، اما ویروسهاى آنفلوانزای خوکی که جدیدا از انسانها جدا كردند به آمانتادین و ریمانتادین مقاوم هستند . حالا اداره سلامت ایالات متحده ، CDC استفاده از” oseltamivir “ و “ zanamivir ” را برای معالجه و یا پیشگیری از آنفلوآنزای خوکی پیشنهاد می کند . بر اساس اعلام “CDC”، دو داروی “Tamiflu” و “Relenza” كه داروهای رایج برای مقابله با آنفلوانزا هستند، برای مقابله با تمام گونه های كنونی آنفلوانزای خوكی نیز مؤثرند.
داروهایی که در سال های گذشته برای درمان انواع قوی آنفلوانزا تولید شده اند، توانایی خوبی برای کمک به مبتلایان به آنفلوانزای خوکی دارند. در حقیقت همه گیری جهانی بیماری هایی مانند آنفلوانزای مرغی و سارس در سال های گذشته آمادگی مراجع درمانی را برای مقابله با همه گیری های جدید افزایش داده است.
این در حالی است که برخی از پزشکان معتقدند كه استفاده زیاد از داروهای ضد ویروسی میتواند میكروبها را به این داروها مقاوم كند.
مقامات سازمان جهانی بهداشت در این زمینه گفته اند که ۴ تا ۶ ماه طول می کشد تا اولین واکسن برای مبارزه با این ویروس عرضه شود.
*******
آیا واکسنی برای جلوگیری از ابتلا به آنفلوانزای خوکی وجود دارد؟

خیر. ویروس آنفلوانزای خوکی که انسان ها را مبتلا می کند یک گونه کاملا جدید است و تا کنون واکسنی برای آن ساخته نشده است و ساخت واکسنی برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری ممکن است چندین ماه به طول بیانجامد.
*******

بیماری آنفلوانزای خوکی تا چه اندازه خطرناک است؟


شدت و میزان خطر این بیماری در افراد مختلف متفاوت است. به طوری که در Mexico منجر به مرگ تعدادی از مبتلایان شده، در حالی که در افرادی دیگر بدون دریافت داروی ضدویروس، بیماری خود به خود بهبود یافته است. واقعیت این است که این ویروس دائما در حال تغییر ژنتیکی است و ممکن است درآینده خطرناک تر شود و یا از خطر آن کاسته شود. دانشمندان در حال تحقیق بر روی این موضوع هستند.

|+| نوشته شده توسط ehsan در پنجشنبه ۱۳۸۸/۱۰/۰۳  |
 کره مریخ

مقدمه

مریخ چهارمین سیاره از خورشید است. قطر آن فقط نصف قطر زمین است. اما ویژگیهای زمین گونه زیادی دارد و این ویژگیها اختر شناسان را به این باور رهنمون شده است که در مریخ حیات وجود دارد. حتی برخی اختر شناسان فکر می‌کنند موجودهایی هوشمند در مریخ زندگی می‌کنند. این اندیشه‌ها می‌بایست پس از عبور خبر یابهای فضایی بدون سرنشین از کنار مریخ و فرستادن اطلاعات به زمین تغییر کنند. این خبر یابهای فضایی بدون سرنشین از کنار مریخ و فرستادن اطلاعات به زمین تغییر کنند. این خبر یابهای فضایی آشکار ساختند که مریخ کره سرد و خشکی است که به ماه بیشتر شباهت دارد تا به زمین.

ناحیه‌های وسیعی از سطح مریخ پوشیده از حفره‌هاست. چگالی جو مریخ ، بطور باور نکردنی ، پایین و مانند جو زمین ، در ارتفاع 50 کیلومتری بالای سطح دریاست. این جو بیشتر مرکب از دی اکسید کربن با مقدار کمی آب است. اکسیژن و نیتروژن در آن پیدا نشده است، هر چند احتمالاً مقدار کمی از آنها وجود دارد. چون هوا بسیار «رقیق» است،تشعشع فرا بنفش ، که برای بیشتر موجودات زنده خطرناک است، از فضا به آسانی به سطح مریخ می‌رسد. شاید زمانی بخشهای وسیعی از سطح مریخ پوشیده از آب بوده است. معلوم شده است که کلاهکهای قطبی ، مرکب از آب منجمد است و نمونه‌هایی که خبر یابهای وایکینگ از خاک مریخ برداشته‌اند، پس از گرم شدن آب پس داده‌اند.تصویر

ویژگیهای فیزیکی مریخ

از میان همه سیارات منظومه شمسی ، بدون شک شرایط موجود در مریخ بیش از هر سیاره دیگری ، نزدیک به شرایطی است که در زمین حکمفرماست. هر چند این تشابه نسبی است، زیرا مریخ سیاره‌ای برهوت و یخ زده است. دمای میانگین در آنجا 25- درجه سانتیگراد است که از 30+ درجه در خط استوا در بهترین شرایط تا 140- درجه سانتیگرد در تغییر است. از طرفی فشار جو آن صد بار کمتر از فشار جو زمین می‌باشد. در این هوای نادر ، دی اکسید کربن ، کمی ازت ، آرگون و مونو اکسید کربن و خیلی کمبخار آب یافت می شود. بطور خلاصه تنفسی در آنجا بسیار مشکل بوده با اینکه عنار اصلی برای زندگی ، چندان در آنجا نایاب نیست.

با این حال برخی مشاهدات این فکر را بوجود می‌آورد که در چندین دوره ، اقیانوسهای واقعی وجود داشته است. در این زمانها مریخ بسیار به زمین شباهت داشته و با این نتیجه گیری دوباره بحث در مورد فرضیه حیات بر روی سیاره سرخ و اثرات بر جای مانده ، از سر گرفته می‌شود که این اثرات را ممکن است هنوز در آنجا ردیابی کرد.

مریخ از نظر زیست شناختی

دمای سطحی متوسط زمین است. دمای مریخ در استوا ممکن است در روز به 24 درجه سلسیوس برسد، و در شب تا 73- درجه سلسیوس پایین بیاید. این شرایط، مریخ را جای قابل تحملی برای زندگی می‌سازد. اما برون زیست شناسان فکر می‌کنند، که شکلهای معینی از زندگی ممکن است در آنجا وجود داشته باشد. چند عامل ، این امکان را تأیید می‌کند. مثلاً موانع فیزیکی به آسانی از نفوذ تشعشع فرا بنفش جلوگیری می‌کنند. اکسیژن ، نیتروژن و آب ممکن است به مقدارهای کافی ، برای حفظ ارگانیسمهای سختی چون باکتریها ، کپکها و گلسنگها وجود داشته باشند. وجود لایه‌ای از آب منجمد دائمی ، با یخ دائمی زیر خاکی ، در خاک زیر سطحی ، ممکن به نظر می‌رسد. این یخ ممکن است گه گاه بطور موضعی آب شود و در نتیجه ، آب برای موجودهای زنده بوجود آورد. ممکن است نیتروژن به مقدار کمی در جو وجود داشته باشند. در خاک نیز ممکن است نمکهای شیمیایی ، شامل نیتروژن موجود باشد.

انتظار برون زیست شناسان نیز در مورد حیات در مریخ ، مبتنی بر تجربه‌های آزمایشگاهی است. آنان باکتری ، جلبک ، کپک ، گلسنگ و برخی گیاهان عالی‌تر و حشره‌ها را در محیطهای مریخی مصنوعی قرار دادند. شمار حیرت انگیزی از این ارگانیسمها زنده ماندند. حتی بعضی باکتریها و کپکها ، این شرایط سخت را، مادام که آب وجود داشت خوب تحمل کردند. بعضی آزمایشگران ، در شرایط شبه مریخی ، ترکیبهای کربنی تولید کرده اند. مخلوطهای مونو اکسید کربن ، دی اکسید کربن و بخار آب را در خاک سترون (استریل) یا خاک شیشه ، در معرض تشعشع فرا بنفش قرار دادند و چند ترکیب کربن دار پیچیده‌تر دیگر بدست آوردند، ترکیبهایی که پیداست در تشکیل ترکیبهای زیستی باز هم پیچیده‌تر دخالت دارند.

این آزمایش نشان داد که جو متان، آمونیاک، هیدروژن همیشه برای تکامل شیمیایی حیات ، ضروری نیست. اما برون زیست شناسان به این آزمایشها به چشم احتیاط می‌نگرند، تولید عین شرایط مریخ بطور دقیق در آزمایشگاه غیر ممکن است، چرا که ما چیز زیادی درباره این شرایط نمی‌دانیم و هنوز تکنیکهایمان محدود است. همچنین به ارگانیسمهای آزمایشی برای بقاء به اندازه کافی آب و اکسیژن داده شده ، در حالی که ما واقعاً نمی‌دانیم که آیا اکسیژن و آب به مقدار کافی برای حفظ حیات زمینی گونه ، در مریخ وجود دارد یا نه. با این حال ، تحلیل داده‌هایی که خبر یابهای وایکینگ در اختیار ما گذاشته‌اند، ممکن است پاسخهایی ارائه کند. لیکن درس مهمی از این آزمایشها گرفته شده است. اگر حیات زمینی بتواند در مریخ باقی بماند، خبر یابهای فضایی ، به آسانی می‌توانند این سیاره را آلوده کنند. بنابراین ، برای اجتناب از این امر ، باید هر سفینه فضایی را که می‌خواهیم در مریخ فرود آوریم، ضد عفونی کنیم.

نتیجه

در حال حاضر به خوبی می‌دانیم که در نزدیکی زمین تنها سیاره مریخ اقبال کمی دارد که شکل ابتدایی حیات را قبلا در خود جای داده و یا اکنون در آن موجود باشد. برای دانش بیشتر بشر مصمم است تا به آنجا رفته و آنچه هست از نزدیک ببیند و از هم اکنون سرگرم یافتن بهترین محل برای عملیات کشف روی مریخ هستند. در حال حاضر شکاف بزرگی در طول خط استوا را در نظر گرفته‌اند. عکسهای برداشته شده چینه‌های خاکی گسترده‌ای را نشان می‌دهند که نشان دهنده تحول چینه‌های خاک ، ظرف صدها کیلیون سال است. و شاید بتوان در آنها اثرات سنگواره‌هایی که در جستجوی آنهات هستند بیابند.

فلاتهای شمالی که بدون شک ته دریاهای کهن می‌باشند، نیز از ارزش بررسی و پژوهش برخوردارند و اما قاره الیزه معمایی را در خود پنهان داشته است. اشکال هرمی شکلی در کنار نقاطی وجود دارند که ممکن است سواحل قدیمی باشند. این هرمها به ارتفاع 1000 تا 2000 متر دارای نمای صاف دلخواهی هستند. آیا اینها ممکن است توسط مریخیها ساخته شده باشند؟ در واقع تنها کشف یک ویروس روی مریخ باعث بحثهای علمی و فیلسوفانه بیشماری خواهد شد.


|+| نوشته شده توسط ehsan در یکشنبه ۱۳۸۸/۰۹/۲۹  |
 
 
بالا